יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשע"ט ובקשת העברה (ערר)

הורים יקרים,
הליך השיבוץ והרישום לכיתה ז' מתבצע בשני שלבים:

 1. שיבוץ הילד/ה לבית ספר ע"י העירייה.
 2. רישום הילד/ה בבית הספר אליו שובץ ע"י הורי הילד/ה.

שימו לב: ביצוע הרישום בבית הספר לאחר השיבוץ הוא הכרחי להשלמת הרישום ורק לאחריו הילד/ה יהיה רשום לבית הספר אליו שובץ.

 

 שיבוץ לבתי הספר

הודעות על השיבוץ נמסרו לילדי כיתות ו' באמצעות בית הספר בו הם לומדים.

 

 רישום לבתי הספר

היכן נרשמים?
הרישום לבית הספר אליו שובץ ילדכם נעשה בבית הספר. יש לגשת למזכירות חטיבת הביניים בבית הספר בו שובץ ילדכם ולהירשם.

 

מתי אפשר להירשם?

 יום  תאריך עברי  תאריך לועזי  שעות
 חמישי  כ"ח באדר תשע"ח  15.3.18  08:30-12:00
 שישי  כ"ט באדר תשע"ח  16.3.18

 08:30-12:00

 ראשון  ב' בניסן תשע"ח  18.3.18  08:30-12:00
 שני  ג' בניסן תשע"ח  19.3.18

 08:30-12:00

 16:00-18:00  

 שלישי  ד' בניסן תשע"ח  20.3.18  08:30-12:00
 רביעי  ה' בניסן תשע"ח  21.3.18  08:30-12:00
 חמישי  ו' בניסן תשע"ח  22.3.18  08:30-12:00
 שישי  ז' בניסן תשע"ח  23.3.18  08:30-12:00
 

מה נדרש להביא בעת הרישום?
יש להביא עמכם את המסמכים הבאים:

 1. תעודת זהות של שני ההורים בצירוף ספח מקורי בו מופיעים פרטי הילד והתואמת את מקום המגורים בפועל (יש להביא תעודות זהות בלבד. אין אפשרות להציג תעודה אחרת).
 2. איגרת הרישום עם הודעת השיבוץ לבית הספר.
 3. תעודת ציונים של מחצית א' בכיתה ו' וצילום של התעודה. 
 4. 2 תמונות פספורט.

הורים גרושים, פרודים, או משפחה שבראשה הורה עצמאי:
נדרש להביא בנוסף אישור חתום ע"י בית המשפט לגבי משמורת התלמיד/ה, לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים ולהחתים את ההורה שאינו משמורן מול עו"ד או מול פקיד עירייה על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש.

במידה שאין קשר עם ההורה שאינו משמורן יש להביא הצהרה מעו"ד המאשרת זאת.

 

 העברה לבי"ס אחר בעיר

טרם הגשת בקשה להעברה לבית ספר אחר, יש לבצע תחילה את הרישום בבית הספר אליו שובץ הילד.

ניתן להגיש בקשה להעברה לבית ספר אחר באמצעות האתר בין התאריכים 15.3.2018 ועד 10.5.2018.

 

להגשת ערר לחצו כאן

 

לאחר תאריך 10.5.2018, מי שלא הגיש בקשת העברה באמצעות האתר, יוכל למלא בקשת העברה בצירוף המסמכים הבאים:

 • מכתב אישי המנמק את הסיבות לבקשה
 • צילום תעודת זהות של ההורים + ספח
 • צילום תעודת ציונים של כיתה ו'
 • כל מסמך רלוונטי התומך בבקשת ההעברה
 • יש לשלוח את המסמכים שצוינו לעיל לפקס 03-9547120 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעה בטלפונים 03-9547718 או 03-9547469. כמו כן ניתן למסור את הטפסים ביחידת הרישום באגף חינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1).

* כל מידע שיימסר ישמש אך ורק לצורך בחינת הבקשה בפני הוועדה ולא יימסר לשום גורם כלשהו מחוצה לה.

 

החלטות בבקשות ההעברה יישלחו עד סוף חודש אוגוסט 2018 באמצעות המייל או הדואר בלבד.
בקשת העברה שתוגש לאחר סיום מועד הגשות ההעברה תידון בפגרת הקיץ, לאחר קיום הדיון בבקשות שהוגשו במועד ועל בסיס מקום פנוי.

 

 עוברי דירה בעיר או תושבים חדשים

 יש למלא טופס תושב חדש / עובר דירה בתוך העיר, לצרף אליו צילום של תעודות הזהות של ההורים בצירוף הספחים, וכן המסמכים הבאים:

 • תושב חדש: ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • לגרים בשכירות: חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
 • לרוכשי דירה: חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום בתעודת הזהות.
 • לרוכשי דירה - בית בבנייה: חוזה קנייה בו מופיע מועד הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה יש לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
 • לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר חתום על כתובת מגורים.

יש לשלוח את המסמכים לפקס 03-9547120 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעה בטלפונים 03-9547718 או 03-9547469. כמו כן ניתן למסור את הטפסים ביחידת הרישום העל יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1).

לידיעתכם, בקשות להעברה/שיבוץ לבתי הספר על פי הכתובת החדשה שיגיעו ליחידה בתקופת הרישום יטופלו רק לאחר תאריך 26.4.18. לאחר תאריך זה הבקשות יטופלו תוך 10 ימי עבודה.

 

 תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר

תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי ההנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג 4/א, תשע"א 4/א ו-תשע"ב /5/

חוזר מנכ"ל: תשלום אגרת לימודי חוץ והתנאים לקבלת האישור

 

בקשות של תלמידים אשר נרשמו בבתי הספר מחוץ לעיר ללא אישור מתאים לא יאושרו בדיעבד. אין במתן האישור שום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.

 

על מנת להגיש בקשה ללימודים מחוץ לעיר יש למלא טופס בקשה לאישור לימודי חוץ ולשלוח את המסמכים לפקס 03-9547120 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעה בטלפונים 03-9547718 או 03-9547469. כמו כן ניתן למסור את הטפסים ביחידת הרישום באגף חינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1). 

 

יש לכם שאלות נוספות?

 אגף חינוך על יסודי עומד לרשותכם:
בטלפון 03-9547469 או 03-9547718
בימים א', ד', ה' בין השעות: 08:30-14:30
וביום ב' בין השעות: 16:00-18:00

במייל alyesodi@rishonlezion.muni.il


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי בתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד