יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיבוץ והגשת ערר

שיבוץ לגן הילדים

 

הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט העירוני ותישלח לביתכם לפי הכתובת שנמסרה בעת ההרשמה.
יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם, עם זאת חשוב לציין כי אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש, וזאת בשל שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
על אף שהעירייה עושה כל מאמץ לבקשות הורי הילדים, לעיתים, ובשל שיקולים הנובעים מכמות הנרשמים אל מול צרכי המערכת, אין באפשרותה לעשות כן.

 

 • הרכב גני הילדים הוא דו גילי (בדרך כלל).
 • כיתת ילדי שנתון 5 עם שנתון 4 או לחילופין כיתת שנתון 4 עם ילדים שנתון 3.
 • ילדים בשנתון 5 – ישובצו בגנים גילאי 4-5 בלבד.
 • ילדים בשנתון 3 – ישובצו בגן לגילאי 3-4 בלבד.
 • ילדים בשנתון 4 – יכולים להשתבץ בגנים לגילאי 4-5 או 3-4. השיבוץ יתבצע בכפוף למקומות פנויים בגנים לגילאי 4-5 ובתאריך הלידה של הילד/ה (תאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר).
 • הערה! על פי נתוני הרישום תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי.
 • השיבוץ לגן הילדים ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.

קריטריונים לשיבוץ
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

 • זרם חינוכי שבחרו ההורים.
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת. ילד שיירשם לאחר תקופה זו, לא יובטח מקומו בגן הסמוך לכתובת מגוריו.
 • גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם (גן עירייה). בגנים לגילאי 3-4, בכפוף לשיקולים מערכתיים ולהרכב הגילאים של המשובצים בגן.
 • תאריך לידה בכפוף לכתובת מגורים – קרי גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
 • איזון הגן – איזון מגדרי (בנים – בנות).
 • איזון בין השנתונים בגן דו גילי.
 • קרבת מגורים לגן או בהתאם לכתובת מגוריו – הרשות תתחשב עד כמה שניתן.
 • תינתן עדיפות לילדים הלומדים בגן עירוני צמוד או במתחם.
 • תלמידים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין הרשות מתחייבת לשבצם שנה לאחר מכן בגן הצמוד או באותו הגן.
 • בגנים בהם יש ביקוש יתר מעל מספר הילדים בגן, תינתן עדיפות להורים הגרים בקרבת הגן בכפוף לחשבון ארנונה (ולא על פי תצהיר מעו"ד/הצהרת מגורים).


לתשומת לבכם!

 • תכנית "רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית הספר.
 • שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס גננת או חברים.
 • תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש.

הנחיות להגשת ערר

 • ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט. קישור לאתר יעלה במועד. בערר אפשר לציין עד שני גנים נבחרים.
 • מועד הגשת הערר: האתר ייפתח להגשת בקשת ערר 7 ימים לאחר קבלת הודעת השיבוץ. המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם.
 • המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר האינטרנט העירוני.
 • ערר שיוגש לאחר המועד הרשום, לא יתקבל ולא יידון.
 • ערר שלא הוגש באמצעות האתר או ביחידת הרישום והשיבוץ לא יידון בוועדת הערר.
 • ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר, או לגן מוכר שאינו רשמי חרדי או לגן מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי - לרשות יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה, וזאת בכפוף לכך שבקשת הערר תוגש בתקופת הערר בלבד. 

 

לתשומת לבכם:

 • לא יתקבלו בקשות ערר לגן לאחר התאריך שנקוב באיגרת השיבוץ. ערר שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא ידון.
 • תושבים שאין להם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית או חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב, יש לפנות לבניין העירייה רחוב הכרמל 20, קומה 1 – האגף לחינוך קדם יסודי, יחידת רישום ושיבוץ.
 • העירייה תפרסם את ההחלטה תוך ארבעה שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
 • עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי ותוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם. אנא ודאו בעת הרישום כי הטלפון הסלולרי שמסרתם מעודכן.

 

ועדת ערר תידון בבקשות הערר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות; גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר; קרבה גיאוגרפית.
 • שיבוץ הילדים בשנתונים 3 ו- 4 ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים.
 • במידה ויתפנו מקומות בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
 • ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר או גן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי לא חרדי – לרשות יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה, וזאת לכפוף לבקשת ערר בלבד.
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד