יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

ערר

הגשת ערר
ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ שקיבלתם לגן. את הערר יש להגיש באמצעות האינטרנט.

האתר ייפתח להגשת בקשת ערר 7 ימים לאחר קבלת הודעת השיבוץ. המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם.

 • בערר אפשר לציין עד 2 גנים נבחרים.
 • המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר האינטרנט. ערר שיוגש לאחר המועד הרשום - לא יתקבל ולא ידון.
 • ערר שהוגש שלא באמצעות האתר או ביחידת הרישום והשיבוץ, לא יידון בוועדת הערר.
 • ניתן גם להגיש ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר או לגן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי.

ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • סיבות רפואיות חריגות בצירוף מסמכים תומכים (תינתן עדיפות לנכות ילד/הורה/אח המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • סיבות סוציאליות בצירוף אישורים תומכים. 
 • גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
 • קרבה גיאוגרפית.
 • שיבוץ הילדים בשנתונים 3 ו-4 ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים. במידה ויתפנו מקומות בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
 • ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר (עירוני) או גן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי - לעירייה יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה, זאת בכפוף לבקשת ערר בלבד.

 לתשומת לבכם

 • תושבים שאין להם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיוצ"ב, יפנו לבניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה 1 - האגף לחינוך קדם יסודי, יחידת רישום ושיבוץ.
 • חשוב להבהיר, בשלב הערר חוות דעת של מנהלות גנים בנושא זה לא יהיו רלוונטיות.

 

פרסום החלטת ועדת ערר

 • העירייה תפרסם את התשובה על הערר תוך 4 שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
 • התשובה תישלח באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי ובצירוף קישור לצפייה בהחלטה באתר האינטרנט.

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד