יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

מידע והנחיות לקראת הרישום לכיתה א'

ההרשמה לכיתות א' תיפתח בתאריך 17/01/2018 א' בשבט תשע"ח ותסתיים בתאריך 06/02/2017 כ"א בשבט תשע"ח.

 

את מי רושמים לבית הספר?
הורים שילדיהם נולדו בין ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, לבין י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012 חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או של רשת החינוך העצמאי הנמצא באזור מגוריהם.

הרישום לכיתות א' הוא על פי עיקרון הבחירה המבוקרת. מהי בחירה מבוקרת?

הליך הרישום והבחירה
הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט (*הרישום באמצעות האתר הסתיים).

כל הורה חייב לבחור שלוש אפשרויות ולדרג אותן עפ"י העדפותיו.
הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים.
באשכול עם שני בתי ספר, ניתן לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או "לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי". 

 

 

הנחיות רישום לבעלי צרכים מיוחדים/מגבלה רפואית 

  • רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי בשל מגבלה המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, ניתן להגיע אל יחידת הרישום והשיבוץ לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת, החל מתאריך 10.01.2018, בתיאום מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל: yesodi@rishonlezion.muni.il
    בנוסף, ניתן לפנות לכוכי חיים, מנהלת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל: cochic@rishonlezion.muni.il
  • ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעל צרכים רפואיים ייחודיים וזקוק לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית), יש לפנות לימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל: yemimac@rishonlezion.muni.il
     

בתי ספר על אזוריים עירוניים
בעיר ארבעה בתי ספר על אזוריים עירוניים: שלושה ממלכתיים ואחד ממלכתי-דתי. הורה המעוניין לרשום את ילדו לאחד מבתי הספר האלה, יוכל לרשום אותו כאחד משלושת בתי הספר המועדפים בנוסף לבתי הספר באשכול הבחירה שלו.

יודגש כי:

  • בוגרי ביה"ס (לאחר סיום שש שנות לימוד בביה"ס) ימשיכו את לימודיהם במקיף באזור מגוריהם (על פי אזורי הרישום העל יסודי).
  • הרשות לא מממנת הסעות להורים שנרשמו לבתי הספר הללו. 

חינוך ממלכתי דתי

בראשון לציון חמישה בתי הספר ממלכתיים-דתיים הפזורים על פני כל אזורי העיר בפיקוח החמ"ד. עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/ 1(ב) מיום 27.08.2013 תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה (גילאי א'-י') זכאים להשתתפות בהיסעים, קרי השתתפות במימון כרטיסיית נסיעה באוטובוס. ע"פ החוזר הזכאות ניתנת אם המוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם, כך שהמרחק עולה על 2 ק"מ לתלמידי גן חובה ועד כיתה ד' וכשהמרחק עולה על 3 ק"מ לתלמידי כיתה ה' ומעלה. למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל הנמדדת באמצעות תוכנת ההיסעים של משרד החינוך.

עקב הפיזור של בתי הספר בעיר, זכאים חלק גדול מתלמידי החינוך הממלכתי דתי למימון כרטיסיות נסיעה באוטובוס. יחד עם זאת, עיריית ראשון לציון החליטה לסייע לתלמידי החינוך ממלכתי-דתי ותממן הסעות מסודרות למוסדות חינוך לאותם תלמידים הזכאים להשתתפות בהיסעים כמצוין לעיל, כך שתלמידים אלו לא יזדקקו לנסיעה בתחבורה ציבורית.  

 

להלן טבלאות בתי הספר: 

ממלכתי 

אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מזרח, בתי ספר על אזוריים וימים פתוחים

 

אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מרכז, בתי ספר על אזוריים וימים פתוחים

 

אשכולות בתי הספר לבחירה במרחב מערב, בתי ספר על אזוריים וימים פתוחים

 

 

ממלכתי דתי

אשכולות בתי הספר היסודיים ממלכתיים דתיים לבחירה מבוקרת וימים פתוחים 

 

 

על אזורי

ימים פתוחים לביקורים בבתי הספר העל אזוריים

 

 

מוכש"ר

חינוך ממלכתי חרדי וחינוך מוכש"ר (מוכר שאינו רשמי)

 

 

חינוך מיוחד

לבתי הספר בחינוך המיוחד ומידע נוסף

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד