יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

תשלומי חינוך תשע"ט

הורים יקרים, לפניכם תזכורת לתשלומי החינוך לגן הילדים העירוני בשנה"ל תשע"ט (המידע המלא מופיע במידעון הרישום לגן הילדים תשע"ט, עמ' 21)

 1. תשלום חובה - אגרות ביטוח תאונות אישיות - התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות עומד על סך של 49 ש"ח לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים מעת לעת.
 2. תשלום רשות – סל תרבות - התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של 79 ש"ח לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת. תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי.
  סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית, התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה, ועל כן הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו. 
 3. תשלומים נוספים – תל"ן (תכניות לימודים נוספות) – מוסיקה וחינוך גופני - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.11-1 בדבר תשלומי הורים, ניתן לגבות סעיף תל"ן בקדם יסודי עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 3 שעות שבועיות, סך של 199 ש"ח לשעה שבועית ומקסימום של 597 ש"ח לשנה. האמור לעיל יכול להשתנות בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת.
  בשנת הלימודים תשע"ט עיריית ראשון לציון מתכוונת להפעיל שתי תכניות לימודים נוספות בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו: תל"ן חינוך גופני ותל"ן מוסיקה.
  א.  תל"ן חינוך גופני  - בעלות של 262 ש"ח לילד לשנת הלימודים. התשלום מוסדר על ידי ההורים מול המפעיל.
  ב.  תל"ן ריתמוסיקה  - בעלות של 335 ש"ח לילד לשנת הלימודים. במסגרת התכנית, כל גני הילדים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית המועברת על ידי מורות מוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.
  הפעלת התל"ן נתונה להחלטת ההורים. בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.

אופן הגבייה
הגבייה עבור תשלומי החובה, סל תרבות ותל"ן מוסיקה תתבצע ב-5 תשלומים על פי הפירוט להלן:

 • בתאריך 10.08.2018 ייגבה תשלום ראשון על סך 63 ש"ח
 • בתאריך 11.09.2018 ייגבה תשלום שני על סך 100 ש"ח
 • בתאריך 10.10.2018 ייגבה תשלום שלישי על סך 100 ש"ח
 • בתאריך 10.11.2018 ייגבה תשלום רביעי על סך 100 ש"ח
 • בתאריך 11.12.2018 ייגבה תשלום חמישי על סך 100 ש"ח  

לבירורים נוספים ניתן לפנות אל מוקד הרישום של גני הילדים בטלפון 03-9547979

 

 


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד