יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

רישום במרכז הרישום

הרישום במרכז הרישום בבניין העירייה ברחוב הכרמל 20 , קומה 1, אגף ד', מיועד ל:

 • רישום לילד או הורה עם מוגבלות: רישום מוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים להתאמות פיזיות. אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), הנכם זכאים לרשום את ילדכם ברישום מוקדם לפני המועד הפורמלי של הרישום לגני ילדים.
 • בעלי דרכונים.
 • תושבים חדשים/עוברי דירה בתוך העיר/עולים חדשים או למי שאין התאמה בין כתובת המגורים הנוכחית שלהם לזו המצוינת באתר הרישום באינטרנט.

המסמכים הדרושים לרישום

 1. תעודות זהות מקור של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספחים שבהם מופיעים פרטי הילד (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת).
 2. בעלי דרכונים - דרכון הורים ודרכון הילד.
 3. תעודת לידה, במידה ופרטי הילד אינם מופיעים בתעודת הזהות ו/או דרכון.
 4. העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 5. אמצעי תשלום: כרטיס אשראי או טופס הוראת קבע חתומה בחתימה וחותמת הבנק

רישום תלמידים חדשים הבאים להתגורר בעיר או עוברי דירה - בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יצרפו:

 1. חוזה שכירות/קנייה - חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס.
 2. בית בבנייה - היתר בנייה ותאריך משוער לסיום הבנייה.
 3. תושבים ללא ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים התשע"ז עם פרטי ההורה והילד הנרשם, ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר
  התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר.
 4. תושבים חדשים - יצרפו בנוסף אישור על ביטול רישום מהרשות הקודמת.

רישום ל"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים - בנוסף למסמכים המפורטים לעיל:

 1. בעת הרישום, ימלא ההורה הרושם כתב הצהרה והתחייבות, מעודכן ותקף למועד הרישום - כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך.
 2. מסמך משפטי (ההחלטה או פסק הדין) בהתייחס למשמורת על הילדים.
 3. עדכון כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם - חובה לעדכן.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ל"הורה עצמאי" או "משפחה בראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים/פרודים, רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לגן הילדים לשתי כתובות מגורים (כתובת האם וכתובת האב), למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת. ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע לכל אחד משני ההורים בכתב לאגף לחינוך קדם יסודי.

 

רישום על ידי מיופה כוח - בנוסף למסמכים המפורטים לעיל:
יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח ומכתב הרשאה חתום על ידי ההורים.

 

 

לידיעתכם, תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!

 


  רישום במרכז הרישום
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי בתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד