יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

הנחיות לבקשת ערר

תהליך הגשת ערר

 • ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט העירוני. בערר אפשר לציין עד שני גנים נבחרים.
 • מועד הגשת ערר: האתר ייפתח להגשת בקשת ערר שבעה ימים לאחר קבלת הודעת השיבוץ. המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם.
 • המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר האינטרנט העירוני.
 • ערר שיוגש לאחר המועד הרשום לא יתקבל ולא יידון.
 • ערר שלא הוגש באמצעות האתר או ביחידת הרישום והשיבוץ לא יידון בוועדת הערר.

לתשומת לבכם!

 • לא יתקבלו עררים לגן לאחר התאריך שנקוב באיגרת השיבוץ. ערר שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא יידון.
 • תושבים שאין להם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב, עליהם לפנות לבניין העירייה, רחוב הכרמל 20 , קומה 1 - האגף לחינוך קדם יסודי, יחידת רישום ושיבוץ.
  העירייה תפרסם את ההחלטה בתוך ארבעה שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.

ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות; גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר; קרבה גיאוגרפית
 • שיבוץ הילדים בני טרום-חובה וטרום-טרום חובה ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים!
 • במידה ויתפנו מקומות בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה


  הנחיות לבקשת ערר
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד