יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

מדריך לגננת: התמודדות עם מצבי חירום לאומיים בגן הילדים

במצבי חירום לאומיים ילדי הגן זקוקים יותר מכל ליד המכוונת והמקצועית של הגננת והצוות החינוכי. במצבים אלה על הצוות החינוכי לפעול במהירות ולהקפיד על מילוי נוהלי החירום. כדי שתוכלו לעמוד לרשות הילדים, אספנו עבורכן הגננות, מידע ונהלים על ההיבטים המנהליים והרגשיים של מצבים אלה.  

 

הכנת הגן למצבי חירום - פעולות ונהלים

מצב חירום הוא מצב שנוצר כתוצאה מאירוע חיצוני המשבש את מהלך החיים השגרתי, מהווה סיכון קיומי ודורש תגובה מהירה. ישנם שני סוגים של מצבי חירום: א. מצב חירום בשעת מלחמה; ב. מצבי חירום בשל פגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפונות, שלג כבד, דליפת חומרים רעילים ושריפה).

אתן, הגננות, אחראיות לכך שהסייעת וממלאת מקום מנהלת הגן יכירו את הנוהל ואת תכנית ההיערכות למצבי חירום וידעו לפעול לפיהם.


פעולות שיש לבצע בשגרה כהכנה למצב חירום

 • עדכון תיק הביטחון המוסדי והעברת השינויים למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.
 • תכנון העברת הילדים לאזור המוגן - הרשות המקומית אחראית לבחירת האזור המוגן אליו תפנו את ילדי הגן. מנהלת הגן תתכנן מראש את העברת הילדים לאזור זה ואת סידורי הישיבה בו. הגננת תכין מראש כרטיס זיהוי עבור כל ילד (כרטיס שיוצמד בעת חירום לחולצה). בכרטיס יירשמו פרטי הילד: השם הפרטי ושם המשפחה, הכתובת ומספר הטלפון בבית התלמיד וכן מספר הטלפון הנייד של הוריו.
 • מינוי צוות גן לשעת חירום (צל"ח גן) - הצוות יורכב מגננת, סייעת, גננת משלימה, סייעת משלימה, גננת שי"ח והורים כוננים. ההורים הכוננים (2-3 אנשים) יוכשרו בתחילת השנה על ידי הגננת, ילמדו את נוהלי החירום ויתורגלו בפינוי הגן. יש למנות הורים הנמצאים בזמינות גבוהה ובקרבה יחסית לגן. הצוות ישתף פעולה עם צוותי החירום היישוביים ועם הצל"ח המורחב הנמצא באחריות היועצת והפסיכולוג החינוכי. 
 • ביצוע תרגילים - בתחילת שנת הלימודים, יתקיים תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך במהלכו תתרגלו יחד עם הילדים והוריהם כניסה לאזור המוגן, שהייה בו ויציאה ממנו. עליכן להתכונן לתרגיל ולוודא קבלת הנחיות לקראתו מקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי. אם את גננת חדשה, מומלץ שקב"ט מוסדות החינוך הרשותי יהיה נוכח במהלך התרגיל. בנוסף לתרגיל זה יש לבצע במהלך השנה 6 תרגילי פינוי מתוך הגן ובשניים מתוכם יש לצאת דרך שער החירום. כמו כן, יש לבצע פעם בשנה תרגיל "חפץ חשוד" ופעמיים בשנה תרגיל רעידת אדמה כולל יציאה לשטח כינוס.
 • הכנת ספר טלפונים לשעת חירום - מומלץ להכין שלושה עותקים: עותק לגן, עותק לבית הגננת ועותק נוסף שיישמר בבית הגננת המשלימה. ספר הטלפונים יכלול:
  א. טלפונים של צוות הצל"ח (צוות גן לשעת חירום)
  ב. טלפונים של הורי ילדי הגן (ושל קרוב משפחה נוסף שניתן יהיה להזעיק)
  ג. טלפונים של גננות, סייעות ואנשי צוות נוספים (גננת שיח, מפקח/ת, פסיכולוג/ת, יועצ/ת, מנהלת מדור גני ילדים ברשות)
  ד. טלפונים של צוותי סיוע יישוביים (כגון שירותי הרווחה, תחנות לבריאות הנפש)
  ה. רשימת טלפונים של כוחות חירום והצלה: מגן דוד אדום, משטרה, מכבי אש, קצין הביטחון (קב"ט) של הישוב, של נציגי משרדו ושל מוקד החירום של הרשות.
 • הכנת ארגז גננת שיסייע בעת שהות ממושכת במקלט או בגן (במידה ולא תהיה אפשרות יציאה לחצר או חזרה הביתה). הארגז, שיימצא במקום נגיש, יכיל ציוד חירום ואביזרים נוספים שיאפשרו לגננת להפעיל את הילדים לאורך זמן ולספק להם חידושים והפתעות ברגעי משבר. ציוד מומלץ: בגדים להחלפה (לבנים, מכנסיים, חולצות, גרביים), מגבונים לחים, מגבות נייר, לוח ואמצעי כתיבה (גירים/טושים מתאימים), משחקי קופסה, ספרים מוכרים (שתכניהם נעימים ומרגיעים), כלי נגינה קטנים (פעמונים, קסטנייטות, חליל ועוד).
 • ביצוע הכשרות וריענון - על צוות הגן לעבור הכשרה לשעת חירום וריענון תקופתי. יש להפנות בקשות להכשרה או ריענון לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

פעולות ונהלים שיש לבצע במהלך מצבי כוננות וחירום בגן

במצב כוננות או חירום מערכת החינוך תקיים לימודים במתכונתם הרגילה רק בתנאים המבטיחים את ביטחונם המלא של התלמידים, את שלומם ואת בריאותם. הוראה על ביטול הלימודים במצבי חירום תינתן על ידי הנהלת משרד החינוך.

אולם כל הוראה והנחיה המתפרסמות בעת חירום באופן רשמי באמצעי התקשורת מטעם דובר צה"ל או מטעם מפקדת פיקוד העורף חלות מיידית גם על מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת החינוך.

 

במצב כוננות

 • יש לפנות את כל הפריטים המיותרים הנמצאים במקלט/במרחב המוגן כדי להכשירו לייעודו.
 • יש לבדוק את פתחי החירום (בגנים שבהם קיימים פתחי חירום) ולוודא שהדלתות ניתנות לפתיחה ולסגירה.
 • יש לבדוק את שלמות וכשירות ציוד החירום וציוד העזרה הראשונה (בהתאם לתקנים) ולהשלים פריטים חסרים במידת הצורך.
 • יש לתרגל את הילדים בכניסה למקלט/למרחב המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו.
 • יש להיערך להדבקת חלונות הגן ולאיטומו.
 • יש ליצור קשר עם ההורים ועם בית הספר שתלמידיו משובצים לתגבור הגן ולתת התראה באשר לאפשרות שהתלמידים וההורים ייקראו לתגבור הגן.
 • יש לוודא שכרטיסי הזיהוי של הילדים מעודכנים ולהיערך לחלוקתם.
 • יש לבדוק נוכחות מדי בוקר ולעדכן ביומן.
 • יש למנות עם ועד ההורים, צוות הורים שיהיה ערוך לאיטום הגן בעת הצורך.
 • יש לבדוק את תקינות רצועות הגומי שבדלתות המקלט/המרחב המוגן. אם הרצועות פגומות או חסרות, יש להדביק על משקופי הפתחים סרטי איטום.
 • יש להודיע להורים על שינוי כתובת הגן במקרה שהוא עובר למבנה חלופי.

במצב חירום

 • יש לזמן הורים ותלמידי תיכון בהתאם לתכנון המוקדם.
 • יש לדאוג להדבקת השמשות (אפשר להסתייע בהורים או בתלמידים שהוקצו לתגבור).
 • יש להקפיד מדי בוקר על רישום נוכחות של הילדים.
 • יש לרשום מדי יום (לצורך ביטוח) את פרטי ההורים והתלמידים המתגברים את הגן.
 • בגן ילדים העובר למבנה אחר יש לפעול במקום החדש לפי הנהלים (ביטחון ואחרים) הקבועים באותו מקום, ומנהלת הגן תקבל את המרות של המנהל בכל הקשור לסדרי הביטחון של המוסד.
 • במקרה שיש התראה לכוננות מפני התקפה כימית, יש לנקוט את הצעדים האלה:
  א. מנהלת הגן, בתיאום עם ועד ההורים ובסיועו, תוודא את אטימת הגן או חדר הביטחון מפני התקפה כימית בחומרים הנמצאים בגן.
  ב. מנהלת הגן, בסיוע ההורים, תתרגל, בתדירות שתיקבע בהוראות שעה שיצאו באותה עת, את הכניסה למקלט/למרחב המוגן, את אטימתו ואת חבישת הברדסים לילדים או את הכנסת הפעוטות ל"שמרטפים".
  ג. בכל מקרה, לקראת שעת חירום ובמהלכה תצאנה הוראות והנחיות למוסדות החינוך, ובתוכן לגני הילדים, כיצד לנהוג ואיך לפעול. 

הן במצבי כוננות והן בעת חירום עלייך הגננת לדווח לרשות המקומית ו/או לפיקוח, על היערכות הגן לקראת שעת חירום ועל פעולת הגן בעת חירום, וכן על כל פרט שיידרש על ידי אותם גורמים.

 

(*הכתבה מתוך אתר משרד החינוך)

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד