יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

מלגת לימודים למחוננים ומצטיינים

מינהל החינוך בעיריית ראשון לציון מעניק מדי שנה מלגות לתלמידים הלומדים בתוכניות תוספתיות/מסלולים ייחודים (תלמידי מרכז עירוני למצוינות, מופ"ת, אקדמיה לפני צבא, עתודה מדעית טכנולוגית, נוער מוכשר במתמטיקה ומסד נחשון) אשר ידם אינה משגת לשלם שכר לימוד מלא. גובה המלגה המקסימלי הוא 90% מגובה שכר הלימוד.


תלמידים אלו יוכלו להגיש בקשה למלגת לימודים, עפ"י הקריטריונים לזכאות להלן:

  1. מבקש המלגה הוא תושב העיר ולומד בבית ספר בעיר
  2. משפחה ברוכת ילדים (4 ילדים ומעלה) או ריבוי מסלולי לימוד של ילדי משפחת מבקש התמיכה, במועד הגשת בקשת התמיכה
  3. מצבו הכלכלי של מבקש התמיכה (הורה התלמיד)
  4. נכות מבקש התמיכה (הורה התלמיד) או נכות התלמיד נשוא בקשת התמיכה
  5. שני הוריו של התלמיד הם עולים חדשים
    [עולים חדשים לעניין קריטריון זה: 1. עולים (למעט עולים יוצאי העדה האתיופית), אשר שנת עלייתם חלה עד 8 שנים טרם שנת התקציב נשוא בקשת התמיכה. 2. עולים יוצאי העדה האתיופית (תהא שנת עלייתם אשר תהא)] 

לטופס בקשת מלגה לחצו כאן

 

את טופס הבקשה למלגה יש להגיש מלא וחתום לבית הספר, כולל כל האישורים, עד 31 בינואר בכל שנה, או לשלוח למינהל החינוך, יחידת מחוננים ומצטיינים באגף חינוך על יסודי לידי ברכה צויליך BrachaZ@rishonlezion.muni.il

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד